3. ja 4. septembril toimus Luunja valla loodava tervisenõukogu ning volikogu tervise- ja sotsiaalkomisjoni arendusseminar „Luunja rahva heaolu – valdkondade ülene koostöö”.

Seminaril tutvustati osalejatele tervisedenduse põhitõdesid ja seati ühised sihid Luunja valla elanike tervise ja heaolu parandamiseks. Avaüritusel keskenduti juba ka kahele olulisele teemale, mis on viimasel ajal esile kerkinud. Esiteks arutleti ja püüti leida võimalikke lahendusi eakate üksinduse probleemile. Teiseks võeti aga arutlusele üha kasvav probleem noorte kanepitarvitamisest ja kuidas oleks võimalik seda vähendada.

Luunja valla loodava tervisenõukogu tööks saab vallaelanike terviseprofiili koostamine koos tegevuskavaga, mis lõpptulemusena lisatakse ka valla arengukavasse. Tervisenõukogu laiem eesmärk on valla elanike heaolu ja tervise süsteemne edendamine ja tõenduspõhiste sekkumiste rakendamine.

Avaseminaril osalesid haridus- ja kultuuriasutuste, politsei, sotsiaalvaldkonna ja kogukonna esindajad ning vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmed. Seminari korraldamist rahastas Tartumaa Omavalitsuste Liit.

Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Kadi Kalmus, tel 5309 3670.