RAHVAKULTUUR

LUUNJA LAULUKOOR “JÕEÕED”
Koor ootab oma ridadesse nii endiseid kui uusi lauljaid. Koori eesmärgiks on laulda oma südamest kuulajate südamesse. Laulmine toimub kolmapäeviti kell 18.15 – 20.00 Luunja vallamajas. Dirigent Anne Kasesalu-Roops, tel. 569 19311.

NAISRAHVA TANTSURÜHM “KLOPANDI”
Pikaajalise traditsiooniga naisrahvatantsurühm ootab oma ridades jätkama nii endisi kui uusi tantsijaid. Tantsutreeningud toimuvad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis teisipäeviti kell 18.15-19.45. Tantsuõpetaja Heili Lindepuu, e-mail heili.lindepuu@gmail.com. Treeningud algavad alates 20.09.2022.

SEGARAHVATANTSURÜHM “TRAMBALI”
Mõnus seltskond Trambali ootab oma seltskonda uusi tantsupaare. Rühm käib harjutamas Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis kolmapäeviti kell 18.15-20.00.
Tantsuõpetaja Heili Lindepuu, e-mail:heili.lindepuu@gmail.com. Treeningud algavad alates 21.09.2022.

LUUNJA AIDATEATER
Näitemängu huvilised saavad kokku esmaspäeviti kell 19.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Juhendaja Iiri Saar, tel. 522 2506.

HARRASTUSRINGID

SELTSKONNATANTS
Kursusel saate selgeks seltskonnatantsude (valss, fokstrott, tango, rumba jt.) põhisammud, erinevad tantsukombinatsioonid, õige tantsuhoiu, tunnetuse ja tasakaalu, partneriga arvestamise,
kauni liikumise muusikasse. Seltskonnatants sobib igas eas inimestele, kes soovivad nautida liikumist, muusikat ja lähedust koos partneriga. Algkursusel pole eelnev tantsukogemus vajalik. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 20.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis. Tantsuõpetaja Eva Kouhia, tel. 511 4081.

LAULUKLUBI
Toomas Ojasaare lauluklubi toimub iga kuu teisel pühapäeval algusega 15.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Lauluklubi eesmärk on tuua inimesed laulu juurde ja koos tuju heaks laulda.
Juhendaja Toomas Ojasaar, tel. 563 02614.

TANGOTERAAPIA
Soovid parandada oma enesetunnet ja tervist kasutades liikumist ja tantsu. Neljapäeviti kell 18.30 – 20.00 (alates 22.09.22). Liigume/tantsime muusikaga ja ilma, üksi ja gruppidena vastavalt
oma võimetele ja vajadustele. Eelnev tantsuoskus pole vajalik. Juhendaja: loovterapeut-tantsuõpetaja Eva Kouhia, tel. 511 4081, eva.koolitus@mail.ee.

PEOTANTSURING
Toimub neljapäeviti kell 20.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses oodatakse nii algajaid kui edasijõudnud. Juhendaja Maie Anijärv, tel. 567 75788.

KOGUKONNARINGID

KOGUPERE MEISTERDAMISRING
Ring on mõeldud meisterdamis- ja kunstihuvilistele, kes soovivad meisterdada ja tegeleda kunstiga. Õpitakse tegema lihtsate vahenditega kodukaunistustaieseid, õlgkaunistusi, viltimist, ehteid, jne. Tutvutakse erinevate kunstitehnikatega: taimetrükk, monotüüpia, tilgatrükk, aknakleepsude tegemine, kivimaal, kartulitrükk, paberist voltimine, savist voolimine, kipskujukeste tegemine jne.
Meisterdatakse erinevates tehnikates õnnitlus- ja tähtpäevade kaarte. Ring toimub teisipäeviti algusega kell 18.00 Luunja noortekeskuse II korrusel (Aedniku 2).
Registreerumine helgikiik@gmail.com või tel. 556 51688.

KOGUPERE KALASTUSRING
Luunja kogupere kalastusring hakkab toimuma pühapäeviti algusega kell 12.00, et võimaldada osavõttu ka neile, keda varem piiras tööpäevane aeg. Pühapäevane aeg võimaldab mitmekülgsemat
püüki, kombineerida värske õhu vabaajategevustega ning tegutseda saab ka pimedatel sügiskuudel. Ring sobib nii algajaile kui edasijõudnuile olenemata vanusest. Ringi varustus on mõeldud peamiselt lastele kuid kui lastest üle jääb, võib jätkuda ka täiskasvanutele. Parema informeerituse huvides saab kalastusringi infokandjaks Facebooki grupp “Luunja Kultuuri- ja vabaajakeskuse kalastusring” kus liigub edaspidi kõik kalastusringi puudutav info.
Juhendaja Nils Ratt, tel. 564 64557.

EAKATE HOMMIKUKLUBI
Oodatud on valla eakamad elanikud. Ringitegevus algab 27. septembrist Luunja noortekeskuses teisipäeviti kell 10.00. Juhendaja Malle Karabelnik 5560 0776.

BEEBIKLUBI
Oodatud on kodused emad koos beebide ja väikelastega. Saadakse omavahel tuttavaks, jagatakse lapse kasvatamise rõõme ja muresid, tehakse koos mitmesuguseid huvitavad tegevusi, kutsutakse
külalisi jne. Klubi käib koos alates 6. oktoobrist, neljapäeviti kell 10.00 Luunja noortekeskuses. Juhendaja Gärry Keerdo 569 06898.

HUVIRINGID NOORTELE

KOKANDUSRING
Kokandusringi, mis toimub Kavastu Korteris oodatakse lapsi ja noori esmaspäeviti kell 16.00. Koos õpitakse säästlikult ja tervislikult toituma ja toitu valmistama.
Juhendaja Hanna-Roosi Karro, tel. 564 89138. Esimene kohtumine 26. septembril.

TÜDRUKUTE KLUBI
Klubisse oodatakse 1.ja 2. klassi tüdrukuid. Koos tegeletakse tantsimisega ja tehakse koos teisi põnevaid tegevusi. Juhendaja Jana Elken (tel. 559 48133) ootab tüdrukuid neljapäeviti kell 12.15
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis. Tegevused toimuvad ka Luunja noortekeskuses. Esimene kohtumine 22.09.2022.

LUUNJA AIDATEATRI LASTE- JA NOORTESTUUDIO AIDAKE(!)
Truppi on oodatud julged ja hakkajad 11.-14. aastased noored. Aidake käib koos pühapäeviti 17.30 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis. Juhendaja Iiri Saar, tel 522 2506.

KITARRIÕPE
Saab õppida akustilist kui elektrikitarri, tunnid toimuvad gruppides või individuaalselt vastavalt õpilaste tasemele. Kitarri saab õppida kolmapäeviti Luunja noortekeskuses.
Juhendaja Toomas Pihlau, tel. 528 5965.

BASSKITARRI ÕPE
Tunnid toimuvad Luunja noortekeskuses reedeti. Juhendaja Hanna-Roosi Karro, tel. 564 89138.

TRUMMIÕPE
Tunnid toimuvad esmaspäeviti LuunEsmaspäeviti kell 12.15 Luunja noortekeskuses. Loodusesõprade ringis on 1. klassi lastel võimalus kord
nädalas oma vaba aega sisustada, tegeledes loodusega seotud teemadega. Tehakse õppekäike ja
ekskursioone loodusesse, õpitakse tundma puid, põõsaid, taimi, seeni, linde, putukaid.
Juhendaja Elo Hermann, tel. 5650 2137.ja noortekeskuses. Juhendaja Rain-Eric Selli, tel. 534 00507. Tähelepanu! Hetkel trummiringis vabu kohti ei ole.

LOODUSSÕPRADE KLUBI
Esmaspäeviti kell 12.15 Luunja noortekeskuses. Loodusesõprade ringis on 1. klassi lastel võimalus kord nädalas oma vaba aega sisustada, tegeledes loodusega seotud teemadega.
Tehakse õppekäike ja ekskursioone loodusesse, õpitakse tundma puid, põõsaid, taimi, seeni, linde, putukaid. Juhendaja Elo Hermann, tel. 5650 2137.

LOODUS JA LOOVUS
Esmaspäeviti 13.30 Luunja noortekeskuses 2. – 5. klassi õpilastele. Ringis arendatakse loovust, isikupära, käelist osavust, keskkonnateadlikkust ja eneseväljendamise oskust läbi praktilise, teoreetilise ja loomingulise loodusõppe. Juhendaja Elo Hermann, tel. 5650 2137.

RATTATRENN LASTELE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.00. Saame kokku Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees. Rattatreeningud annavad füüsilist koormust värskes õhus, oluline osa on ka rattaohutusel ja
liiklemise õppimisel. Treener Liis Jääger, tel. 5300 9642.