REGISTREERIMINE!

 

LUUNJA LÕOKE 2023
LUUNJA LASTE JA NOORTE LAULUKONKURSS
TARTUMAA LASTE JA NOORTE LAULUKONKURSI LUUNJA EELVOOR

Aeg: Võistlus toimub 16.04.2023 algusega kell 11.00.
Koht: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, Aedniku 2, Luunja alevik, Tartumaa

Vanusegrupid:
I grupp – 3-7-aastased
II grupp – 8-10-aastased
III grupp – 11-13-aastased
IV grupp – 14-16-aastased

Vanuse määramine:
I-III vanusegrupi osaleja vanus määratakse seisuga 06.05.2023.

Registreerumine:
Luunja valla piirkondliku vooru registreerimine toimub kuni 10.04.2023. Hilisemaid avaldusi ei rahuldata. Registreerumise link on saadaval Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse kodulehel www. luunjakultuur.ee

● Laulja saab osaleda piirkondlikul lauluvõistlusel kas elukoha, lasteaia, kooli, muusikakooli või huvikooli põhiselt. Korraga mitmel piirkondlikul või ka erineva maakonna võistlusel osaleda ei ole lubatud.
● Õpilane esindab vaid üht kooli, lauluringi, huvikooli vms õppeasutust.
● I-III vanuserühma laulja esitab konkursil ühe oma emakeelse laulu, mis EI TOHI OLLA pikem kui 3 minutit.
● Laulude saateks on lubatud variandid: fono, klaveri- või muu instrumendi saade.
● Instrumentaalfonogrammil ei tohi olla inim-, masin- ega muuhäälset vokaalesitust.
● Lubatud on taustalauljate kasutamine (kuni 4 taustalauljat).  
● IV vanuserühmas esitab laulja vanusele sobiva laulu (keelelist ja ajalist piirangut ei ole).
● Heliproovi  saab teha konkursipäeva hommikul alates 9.00 ja enne igat vanusegruppi. Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel vastavalt vanuserühmale 1:00 kuni 1:10 (aeg minutites).

Fonogrammi oodatakse hiljemalt 10.04.2023 helitehniku e-posti aadressile tarmo.lillo@luunja.ee mp3 või WAW formaadis. Fonogrammi nimeks panna esitaja nimi, laulu pealkiri ja vanusegrupp.

Hindamine:
Lõppvoorus osalevaid lauljaid hindab 3 liikmeline žürii, kes on oma valdkonna spetsialistid.  Žürii töökohustusteks on lauljate kuulamine ja soorituse hindamine. Saadud hinnete summa jagatakse hindeid andnud žürii liikmete arvuga, saades nii soorituse keskmise hinde. Hinnatakse 10 palli süsteemis kus 10 on kõrgeim hinne ja 1 madalaim. Võrdsete punktiarvude korral pääseb edasi see, kes on žürii liikmetelt saanud enim suurimaid punkte. Žürii liikme poolt antavad punktid ei kuulu avalikustamisele.
Hindamisele lähevavad
• musikaalsus
• selge diktsioon
• elementaarne laulutehnika
• individuaalsed hääle omadused
• terviklik interpretatsioon

Auhinnad:
Luunja eelvooru igast vanusegrupist  pääseb žürii otsusel iga vanusegrupi kaks parimat Tartumaa Laululaps 2023 lõppvooru, mis toimub 06.05.2023 Nõo Muusikakoolis. Tulemused teatatakse vahetult enne järgmise vanusegrupi võistluse algust.  Kõik võistlusest osa võtvad lapsed saavad osavõtu diplomi ja meene.

Lisainfo:
Korraldaja: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
Kadi Kalmus kultuurimaja@luunja.ee