Registreerimismoodul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbOnRt2uuvh2kDMGWojm1kBGYv836zz8NeHo09qfZqKdRhYw/viewform

LUUNJA LÕOKE 2019

Luunja laste ja noorte laulukonkurss

Tartumaa Laste ja noorte laulukonkursi Luunja eelvoor

 

Aeg:

Võistlus toimub 27. aprillil 2019  algusega kl. 11.00

Koht:

Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus, Aedniku 2, Luunja alevik, Tartumaa

Vanusegrupid:

I grupp  – 3-7-aastased

II grupp – 8-10-aastased

III grupp – 11-13-aastased

IV grupp – 14-16-aastased

Vanuse määramine:

I-III vanusegrupi osaleja vanus määratakse seisuga 31. detsember 2018 (seotud “Laulukarusselli” reglemendiga)
IV vanusegrupi (ainult maakondlik väljund) osaleja vanus määratakse seisuga 1. mai 2019.

 Registreerumine:

Luunja valla piirkondliku vooru registreerimine toimub 18.03-19.04.2019.a siin. Hilisemaid avaldusi ei rahuldata. Link on saadaval Luunja valla kodulehel ja Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse kodulehel ja  facebooki lehel. Täpsem ajakava ja esinemise järjekord avalikustatakse hiljemalt 23.04.2019.a Luunja valla kodulehel ja Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse kodulehel ja facebooki lehel.

Laulja saab osaleda piirkondlikul lauluvõistlusel kas elukoha, lasteaia, kooli, muusikakooli või huvikooli põhiselt. Korraga mitmel piirkondlikul või ka erineva maakonna võistlusel osaleda ei ole lubatud.

Tingimused:                             

“Üks laulja võib võistlusel esitada ühe numbri. Laulja esindab vaid üht kooli, lauluringi, huvikooli vms õppeasutust.

I-III vanuserühma laulja esitab konkursil ühe oma emakeelse laulu, mis ei TOHI OLLA  pikem kui 3 minutit.

IV vanuserühma laulja esitab konkursil  vanusele sobiva laulu (keelelist ja ajalist piirangut ei ole).

Laulude saateks on lubatud järgmised variandid: fono, klaveri- või muu instrumendi saade. Lubatud on taustalauljate kasutamine (kuni 4 taustalauljat).

Heliproovi  saab teha konkursipäeva hommikul alates 9.00 ja enne igat vanusegruppi. Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel vastavalt vanuserühmale 1:00 kuni 1:10 (aeg minutites).

Fonogrammi oodatakse hiljemalt 25. aprilliks helitehniku e-posti aadressile tarmo.lillo@luunja.ee mp3 või wma formaadis. Fonogrammile lisada esitaja nimi, laulu pealkiri ja vanusegrupp.

Hindamine:

Lõppvoorus osalevaid lauljaid hindab 3 liikmeline žürii, kes on oma valdkonna spetsialistid.  Žürii töökohustusteks on lauljate kuulamine ja soorituse hindamine. Saadud hinnete summa jagatakse hindeid andnud žürii liikmete arvuga, saades nii soorituse keskmise hinde. Hinnatakse 10 palli süsteemis kus 10 on kõrgeim hinne ja 1 madalaim. Võrdsete punktiarvude korral pääseb edasi see, kes on žürii liikmetelt saanud enim suurimaid punkte. Žürii liikme poolt antavad punktid ei kuulu avalikustamisele.

Hindamisele lähevavad

  • musikaalsus
  • selge diktsioon
  • elementaarne laulutehnika
  • individuaalsed hääle omadused
  • terviklik interpretatsioon

Auhinnad:

Luunja eelvooru igast vanusegrupist  pääseb žürii otsusel iga vanusegrupi kaks parimat Tartumaa Laululaps 2019 lõppvooru, mis toimub 11.05.2019 Nõo Muusikakoolis. Tulemused teatatakse vahetult enne järgmise vanusegrupi võistluse algust. Kõik võistlusest osa võtvad lapsed saavad osavõtu diplomi ja meene.

Lisainfo:

Korraldaja: Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus

Kadi Kalmus: kultuurimaja@luunja.ee

Luunja Lõoke 2019 reglement