Luunja õpilasmalevasse (26.juuli.-8. august) registreerimine

Töö- ja puhkelaagrisse (5.-9. juuli) registreerimine

Lastelaagrisse (14.-18. juuni) registreerimine

Lastelaagrisse (23.-27. august)  registreerimine