Lohkva noortekeskus on seoses spordihalli ehitusega
suletud vähemalt sügiseni.

Lohkvas avatakse noortekeskus

MTÜ Lohkva Külaselts ja Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus avavad 25. novembril pidulikult Lohkva kogukonna-ja noortekeskuse Varakas.

Külaselts on hoone teist korrust tasapisi remontinud ja sinna tegevusi viinud. Avamisel tutvustatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu, kohaliku omaalgatuse programmist toetatud  projekti „Lohkva Kogukonnakeskuse Varakas kogukonna köögi sisustus“. Projekti mõte on uue sisu andmine kunagisele Mari ja Jaan Raamoti loodud Sahkapuu põllutöö- ja majapidamiskooli ideele. Külaseltsil on soov  tuua sellest välja sirgunud mõtted tänapäevasesse keskkonda. Köögi võimalused soodustavad ka kogukonnakeskuses toimuvaid ühistegevusi. Köögi valmimist on toetanud ka vabatahtlikud ja MTÜ Lohkva Külaseltsi juhatuse liikmed.

Sündmuse põhirõhk on aga kogukonnale ja piirkonna noortele tutvustada uusi noortekeskuse ruume, kus avatud noorsootöö teenust hakkab pakkuma Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus. Et noortekeskus saaks toimima hakata oli vaja renoveerida Varaka esimese korruse saal, kontoriruum ja WC. Renoveerimist rahastas Luunja vald ning PRIA läbi Leader meetme „Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine“. Projekti eesmärgiks oli luua Lohkva Kogukonnakeskuses eeldused kogukonnateenuste mitmekesistamiseks ja kogukonnakeskuse kui aktiviseerimiskeskuse jätkuvaks arenguks ning pakkuda piirkonna noortele avatud noorsooteenust integreeritult kogukonnateenustega.

25. novembril on Varakasse kutsutud noored ja kõik need, tänu kelle panusele on Lohkva-Veibri-Rõõmu piirkonnas edaspidi võimalik noorsootöös osaleda.
Peale pidulikku lindi lõikamist ja tänukõnede kuulamist  esineb räppar Paks Matu ja noored DJ-d. Noortekeskus hakkab esialgu avatud olema E, T, R- 13.30-18.00 ning N-13.30-20.00.
Lohkva noortekeskuses ootab noori noorsootöötaja Hanna-Roosi Karro. Toimuma saavatest tegevustest saab infot Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse kodulehelt https://luunjakultuur.ee/noorsootoo/.

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse direktor

Kaire Vahejõe
MTÜ Lohkva Külaseltsi juhatuse liige