Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus otsib oma töökasse ja
ägedasse kollektiivi 0,5 koormusega noorsootöötajat!

Meie tulevane noorsootöötaja peaks tööl juhtima järgmisi protsesse:

 noorte vaba aja sisustamine avatud noorsootöö meetoditega noortekeskuses;
 noorte võimestamine ja omaalgatuse toetamine;
 noortevolikogu töö koordineerimine;
 lastelaagrites, töö-ja puhkelaagris ning õpilasmalevate rühmades noorte juhendamine;
 noorte arendavate tegevuste planeerimine , korraldamine ja läbiviimine;
 projektitaotluste kirjutamine, projektide läbiviimine ja aruandluse esitamine.

Meie tulevane noorsootöötaja peab olema:
 erialase haridusega või noorsootöökogemusega või keskmisest suurema entusiasmiga
seda tööd õppima ja tegema;
 valmis töötama õhtuti ja nädalavahetustel;
 austama ja väärtustama head ja ilusat eesti keelt;
 saama arvutis hakkama;
 olema hea suhtleja, koostööaldis ja enesekehtestamisoskusega;
 võiksid olla ka loov ja/või osata midagi spetsiifilist, mida noortele edasi anda (käsitöö,
sport, kunst, tehnika, loodus jne).

Meie omaltpoolt pakume:
 450 eurot brutotöötasu;
 võimalust huviringe juhtida;
 erialaseid täiendkoolitusi;
 paindlikku töögraafikut;
 tasuta sportimisvõimalusi;
 toredat kollektiivi, kus saab ikka nalja ka.

Tähtis info kandideerimise kohta:
 meie tulevane noorsootöötaja peaks tööle hakkama augustis 2019;
 oma CV ja muud dokumendid saada kultuurimaja@luunja.ee;
 hiljemalt jaanipäevaks peaksid oma dokumendid teele panema;
 infot küsi direktori Kadi käest, telefonil 53093670.