LUUNJA KULTUURI- JA VABAAJAKESKUS VÕTAB TÖÖLE

NOORSOOTÖÖTAJA
(asenduskoht)

 

Peamised tööülesanded:

 • Avatud noorsootöö teenuse kvaliteetne pakkumine
 • Lastelaagri ja õpilasmaleva rühmade juhendamine
 • Noorteürituste korraldamine
 • Noorte kaasamine ja võimestamine
 • Projektide algatamine ja juhtimine

 

Heal kandidaadil on:

 • Algatusvõime
 • Kohusetunne
 • Hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime
 • Vähemalt keskharidus ja eelnev praktika/töökogemus noorsootöö, sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas
 • Arvuti kasutamise oskus

 

Kasuks tuleb:

 • huviala olemasolu ning süvendatud teadmisest sellest eesmärgiga anda teadmisi edasi noortele
 • B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus

 

Meie pakume sulle:

 • Ägedat kollektiivi ja huvitavaid väljakutseid noorsootöö, kultuuri, spordi ning turismivaldkonnas
 • Võimalust juhtida huviringi
 • 35 päeva puhkust
 • Võimalik töötada ka osalise koormusega

 Saada oma CV, haridust tõendav dokument ja motivatsioonikiri: kadi.kalmus@luunja.ee
 Info Kadi Kalmus 5309 3670