MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
Pressiteade
03.12.2018
Tartumaa Noorsootöö tänusündmus toimus Nõo Muusikakoolis /
Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus tunnustas noorsootöö valdkonda panustanud inimesi ja organisatsioone

30.novembril 2018 toimus Nõo Muusikakoolis Tartumaa Noorsootöö tänusündmus, mis traditsioone jätkates tõi aasta lõpus kokku Tartumaa kõigi kaheksa omavalitsuse noorsootöötajad ja valdkonda panustanud inimesed, et neile tunnustust avaldada tehtud töö eest.

Tänusündmus algas piduliku kontserdiga, kus astusid üles Nõo Muusikakooli õpilased Lauri Kurvits, Stegert Johansson ja Robin Murumets. Tervituskõnega esines Elva vallavanem, Tartumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees Toomas Järveoja.

Seejärel tunnustati omavalitsustes valdkonda panustanud inimesi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse vastse logoga kaunistatud meenetega. Ühenduse tänukirja valdkonna arengusse panustamise eest said kõik Tartumaa omavalitsused, ühenduse koostööpartnerid Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Arendusselts, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noortekogu
.
Luunja vallast tunnustati:
Luunja Kultuuri- ja vabaajakeskuse direktor, MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse asutajaliige Kadi Kalmus,
Luunja noortekeskuse noorsootöötaja Hanna-Roosi Karro,
MTÜ Lohkva Loovustuba huviringi juht ja laagrikasvataja Gärry Käsi,
Luunja Keskkooli huvijuht Teli Taimre,
Lastelaagrite kasvataja ja õpilasmaleva rühmajuht Anu Pikk.
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse kitarriõpetaja Toomas Pihlau.

Muusikalist vahepala pakkus ansambel MESI ning kitarristid Anti Lillak ja Siim Rääk. Kontserdi lõpetas Luunja noortebändi “Õhtune emotsioon” meeleolukas esinemine.
Tänusündmus on üks osa MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse poolt elluviidavast projektist “Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine”, mis on rahastatud LEADER programmist. Projektijuht Riina Sepma ütles, et on oluline hoida koos ja arendada palju aastaid väga hästi toiminud maakondlikku noorsootöö võrgustikku ning tunda koostööst tuge ja õlg-õla tunnet. Ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar lisas “Otsus sel aastal tänusündmust selliselt läbi viia tuli üksmeelselt. Me ei tahtnud kedagi eriliselt esile tuua, sest valdkonnas tegutsevad inimesed annavad iga päev endast maksimumi, et noorte arengut toetada ning me soovime kõiki selle eest siiralt tänada.
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015.aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.

Lisainfo:
Egle Haljassaar
Juhatuse esimees
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus
+372 56933707
Tartumaa.noorsootootajad@gmail.com